close

Yasal Uyarı

“Aşağıdaki uyarı yazısı, emeğe saygılı ELS dostlarının, izinsiz basım yapan ya da fotokopi yoluyla yayınlarımızı çoğaltan kötü niyetli kişilere karşı bize yardımcı olmaları dileğiyle kaleme alınmıştır.” 
Saygılarımızla...

 . - ÖNEMLİ YASAL UYARILAR -

ELS ürünleri, ELS Yayıncılık Ltd. Şti. tarafından Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak yayınlanmaktadır. ELS YDS Dergilerinin isim ve yayın hakları ELS Yayıncılık Ltd. Şti.’ne aittir. Ürünlerimizde kullanılan her türlü konu anlatımı, soru, yazı ve resimler üzerindeki her türlü maddi ve manevi haklar mahfuzdur. İzin alınmaksızın kaynak gösterilerek dahi alıntı yapılamaz.

ELS YDS Dergileri 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FVSEK) kapsamında korunmakta olan “eser” niteliğinde olup, EĞİTİM VEYA KİŞİSEL KULLANIM AMACIYLA DAHİ OLSA İZİNSİZ BASILAMAZ, FOTOKOPİ YOLUYLA VEYA BAŞKA BİR BİÇİMDE ÇOĞALTILAMAZ, DAĞITILAMAZ VE KULLANILAMAZ.

Aksi yönde davranış halinde, FVSEK ile temin edilen tazminat hükümleri ve özel hukuk yaptırımları saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 71. Maddesi’nin 1. Bendine göre, Bir eseri, … hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, … ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz eden, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayan, ticarî amaçla satın alan, … elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis”Aynı maddenin 2. Bendine gore ise “Başkasına ait esere, kendi eseri olarak ad koyan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır. Bu fiilin dağıtmak veya yayımlamak suretiyle işlenmesi hâlinde, hapis cezasının üst sınırı beş yıl olup, adlî para cezasına hükmolunamaz.”  FVSEK  m.71’in müteakip 2. ve 3. Fıkralarına göre de; “Bu Kanunun ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında bahsi geçen fiilleri yetkisiz olarak işleyenler ile bu Kanunda tanınmış hakları ihlâl etmeye devam eden bilgi içerik sağlayıcılar hakkında, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Hukuka aykırı olarak üretilmiş, işlenmiş, çoğaltılmış, dağıtılmış veya yayımlanmış bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı satışa arzeden, satan veya satın alan kişi, kovuşturma evresinden önce bunları kimden temin ettiğini bildirerek yakalanmalarını sağladığı takdirde, hakkında verilecek cezadan indirim yapılabileceği gibi ceza vermekten de vazgeçilebilir.

Yasa hükümlerine muhalefeten ELS ürünleri’nin izinsiz basılması, fotokopi yoluyla veya başka bir biçimde çoğaltılması, dağıtılması ve kullanılması halinde, failler hakkında suçun işlendiği yerin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şikayet üzerine veya re’sen soruşturma başlatılacak ve failler en ağır şekilde cezalandırılabilecektir. Bu bakımdan, Yasal mevzuata muhalif biçimde çoğaltılmış ELS ürünlerini elinde bulunduranların, bu durumu en kısa süre içinde ELS Yayıncılık Ltd. Şti.’ne bildirmeleri muhatap olabilecekleri cezai yaptırımlar bakımından önem taşımaktadır.  ELS Yayıncılık Ltd. Şti.’ne bu yönde ihbarda bulunan kişilerin kimlikleri istemleri halinde gizli tutulacak olup, yasal zorunluluğun yerine getirilmesi ve daha önemlisi EMEĞE SAYGI GEREĞİ izinsiz çoğaltma, dağıtım ve kullanımın önlenmesi bakımından yapacağınız ihbar ve bildirimler değerlendirmeye alınacaktır.

ELS Yayıncılık Ltd. Şti.
Hukuk Bürosu


Kişisel Verilerin Korunması

ELS YAYINCILIK LTD. ŞTİ.
AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası ve Gizlilik Politikası işlediğimiz Kişisel Verilerin neler olduğuna, hangi amaçla kullanıldığına ve işlenmesine ilişkin bilgileri içermektedir.

Kişisel Verilerinizin gizliliğini sağlayacağımızı ve Kişisel Verilerinizin toplanılması, kullanılması, saklanması, açıklanması, aktarılması, güvenliği ve erişimine ilişkin politika ve uygulamalarımızı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun ve ilgili mevzuat tarafından çizilen sınırlar çerçevesinde gerçekleştireceğimizi beyan ederiz.

1. Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası ve Gizlilik Politikası

İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası ve Gizlilik Politikası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun doğrultusunda her türlü ortamda üretilen fikir ve sanat eserlerinin internet üzerinden yayın, satış ve pazarlamasının yapılması hizmetinin yürütülmesi amacıyla ELS Yayıncılık Limited Şirketi ("ELS Yayıncılık") tarafından hazırlanmıştır.

Tanımlar:

İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası kapsamında, içerikten aksi anlaşılmadıkça, aşağıda tanımlanan kelime ve ifadeler belirtilen anlamı taşıyacaktır:

 • "Kişisel Veri" Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.
 • "KVKK" 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu ifade eder.
 • "Yürürlük Tarihi" 01.12.2020
 • "İş ortakları" hizmetlerin sağlanabilmesi için çalışılan üçüncü kişileri ifade eder.
 • "Veri Tabanı" abonelerimizin kişisel sipariş formu verisinin bulunduğu veri tabanını ifade eder.
 • "Web sitesi" https://www.elsyayin.com.tr/ adresini ifade eder.
 • "Hizmet" her türlü ortamda üretilen fikir ve sanat eserlerinin internet üzerinden yayın, satış ve pazarlamasının yapılması hizmetini ifade eder.

2. İşlenen Kişisel Veriler:

Abonemiz olabilmeniz ve hizmetlerimizden yararlanabilmeniz için tarafımıza kayıt esnasında birtakım kişisel veri sağlamanız gerekmektedir. Topladığımız kişisel verileriniz;

 • Kimlik(ad-soyad, doğum tarihi.)
 • İletişim(adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, telefon no)
 • Müşteri İşlem( fatura, sipariş bilgisi, talep bilgisi)
 • İşlem Güvenliği(IP adresi bilgileri, web sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri)
 • Pazarlama(alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları)

içermektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, aşağıda detayları ile belirtilmiş amaçlar kapsamında işlenebilir.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Web sitemizin kullanımı için sağladığınız Kişisel veriler, KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir:

 • Sipariş almak,
 • Ürün ve hizmetleri sunmak,
 • Ürün ve hizmetleri geliştirmek,
 • Sistemsel sorunların çözümü,
 • Ödeme işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Önceden onay verilmesi halinde; siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak,
 • Alıcıya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacı
 • Üçüncü kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin şirketimiz adına yerine getirilmesi
 • Hukuki süreçlerin ve resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası

4. Kişisel Verilerin Aktarımı

Toplanan kişisel verileriniz; 3. maddede detayları verilen ve KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ilgili kişilerin ve kişisel verilerin hukuki, ticari ve teknik güvenliğinin teminin sağlanması, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişilerin en yüksek faydayı elde edebilmesi amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlara ve özel kişilere, KVKK'nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarımı şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

5. Toplanan Tarama Bilgileri (Cookies)

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde kullanıcı deneyimini artırmak için çerez (cookie) kullanıyoruz. Çerez, bir web sitesinin kullanıcısının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır ve daha önce web sitemizi ziyaret edip etmediğinizi tespit etmemizi sağlar. Çerezleri, web sitemizi kullanırken, aktivitelerinizi, tarama ve alışveriş alışkanlıklarınızı inceleyerek, tecrübenizi kişiselleştirerek web sitemizi kullanımınızı kolaylaştırmak ve sizlere en iyi tecrübeyi yaşatabilmek için kullanıyoruz. Web sitemizi ziyaret ettiğinizde aşağıda belirtilen veriler toplanmaktadır:

Kullandığınız tarayıcıya ilişkin bilgiler:

 • Kullandığınız tarayıcıya ilişkin bilgiler,
 • Kullandığınız işletim sistemine ait bilgiler,
 • Kullandığınız cihaza ait bilgiler,
 • IP adresiniz,

ibarettir.

Web sitemizi kullanırken toplanan çerezlere ilişkin detaylı bilgiye Çerez Politikası metninden ulaşabilirsiniz.

6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi tarafımıza iletmeniz durumunda talebinizin niteliğine göre sizlere en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak geri dönüş sağlanacaktır. Ancak, 10 Mart 2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 6.maddesi uyarınca işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen ücret alınacaktır. KVKK madde 11 kapsamında kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK madde 11'de belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte els@elsyayin.com.tr adresine mail göndererek veya formun ıslak imzalı bir örneğini Hasanpaşa Mahallesi, Sarayardı Caddesi, 94/A Kadıköy/İSTANBUL adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü gönderim ile iletebilirsiniz.

7. Kişisel Verilerin Korunması

Bize sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizi, kaybetme, değiştirme, ifşa işlemelerinden korumak için makul fiziksel ve teknik tedbirleri almış olmakla birlikte, hiçbir web sitesinin, internet iletiminin, bilgisayar sisteminin veya kablosuz bağlantının tamamen güvenli olmadığının tarafınızca bilinmesi ve web Sitesi kullanımının bu bilinçle gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtmek isteriz.

8. Diğer Hükümler

 • İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası'nda yer alan hiçbir ifade KVKK tarafından güvence altına alınan haklarınızı sınırlayamaz.
 • İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası Türk Hukukuna tabidir ve bu doğrultuda yorumlanacaktır.
 • İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası'nı Web sitemizde güncel versiyonunu yayınlayarak zaman zaman değiştirebiliriz.

ELS YAYINCILIK LTD. ŞTİ. ÇEREZ POLİTİKASI

1. Tarama Verileri Toplama Amacı ve Hukuki Dayanağı

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde kullanıcı deneyimini artırmak için çerez (cookie) kullanıyoruz. Çerez, bir web sitesinin kullanıcısının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır ve daha önce web sitemizi ziyaret edip etmediğinizi tespit etmemizi sağlar. Çerezleri, web sitemizi kullanırken, aktivitelerinizi, tarama ve alışveriş alışkanlıklarınızı inceleyerek, tecrübenizi kişiselleştirerek web sitemizi kullanımınızı kolaylaştırmak ve sizlere en iyi tecrübeyi yaşatabilmek için kullanıyoruz. Kişisel verilerinizin işlenme ve korunmasına ilişkin detaylı bilgiye Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası metnimizden ulaşabilirsiniz.

Kişisel veri niteliğinde olan tarama verilerinizi toplama ve işlememizin hukuki dayanağı web sitemizi kullanırken kişisel verilerinizin işlenebileceğine dair vermiş olduğunuz onaydır. Onayınızı dilediğiniz zaman İletişim Formu ile geri çekme hakkınız bulunmaktadır. Başvuru yöntemine ilişkin detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

2. Toplanan Tarama Verileri:

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde aşağıda belirtilen veriler toplanmaktadır:

 • Kullandığınız tarayıcıya ilişkin bilgiler,
 • Kullandığınız işletim sistemine ait bilgiler,
 • Kullandığınız cihaza ait bilgiler,
 • IP adresiniz,

ibarettir.

3. Tarama Verilerinin Aktarımı:

Toplanan kişisel verileriniz; 1. maddede detayları verilen ve KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ilgili kişilerin ve kişisel verilerin hukuki, ticari ve teknik güvenliğinin teminin sağlanması, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişilerin en yüksek faydayı elde edebilmesi amaçlarıyla İş Ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlara ve özel kişilere, KVKK'nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarımı şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4. Çerez Türleri

 • Zorunlu/Teknik Çerezler: Ziyaret ettiğiniz internet sitesinin düzgün şekilde çalışabilmesi için zorunlu çerezlerdir. Bu tür çerezlerin amacı, sitenin çalışmasını sağlamak yoluyla gerekli hizmet sunmaktır.

Örneğin, internet sitesinin güvenli bölümlerine erişmeye, özelliklerini kullanabilmeye, üzerinde gezinti yapabilmeye olanak verir.

 • Analitik Çerezler: İnternet sitesinin kullanım şekli, ziyaret sıklığı ve sayısı, hakkında bilgi toplayan ve ziyaretçilerin siteye nasıl geçtiğini gösterirler. Bu tür çerezlerin kullanım amacı, sitenin işleyiş biçimini iyileştirerek performans arttırmak ve genel eğilim yönünü belirlemektir. Ziyaretçi kimliklerinin tespitini sağlayabilecek verileri içermezler.

Örneğin, gösterilen hata mesajı sayısı veya en çok ziyaret edilen sayfaları gösterirler.

 • İşlevsel/Fonksiyonel Çerezler: Ziyaretçinin site içerisinde yaptığı seçimleri kaydederek bir sonraki ziyarette hatırlar. Bu tür çerezlerin amacı ziyaretçilere kullanım kolaylığı sağlamaktır.

Örneğin, site kullanıcısının ziyaret ettiği her bir sayfada kullanıcı şifresini tekrar girmesini önler.

 • Hedefleme/Reklam Çerezleri: Ziyaretçilere sunulan reklamların etkinliğinin ölçülmesi ve reklamların kaç kere görüntülendiğinin hesaplanmasını sağlarlar. Bu tür çerezlerin amacı, ziyaretçilerin ilgi alanlarına özelleştirilmiş reklamların sunulmasıdır.

Aynı şekilde, ziyaretçilerin gezinmelerine özel olarak ilgi alanlarının tespit edilmesini ve uygun içeriklerin sunulmasını sağlarlar.

Örneğin, ziyaretçiye gösterilen reklamın kısa süre içinde tekrar gösterilmesini engeller.

 

İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER

Sitemizin kullandığı zorunlu, fonksiyonel ve analitik çerezler:

 • İnternet sitesi ara yüzünün ve özelliklerinin arzu edildiği gibi kullanılması için zorunludur.
 • Gelecekte gerçekleştireceğiniz ziyaretler sırasındaki faaliyetleri hızlandırmanızı sağlar.
 • İnternet sitesinin ziyaretçiler tarafından nasıl kullanıldığını anlamamızı sağlayarak, istatistiki verileri bir araya getirmemize ve bu veriler doğrultusunda içerik geliştirmemize yardımcı olur.
 • Hiçbir koşulda kimliğinizi tanımlayabileceğimiz verileri toplamaz, saklamaz ve işlememizi sağlamaz, kişisel veri niteliği taşımaz.
 • Bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez.

Sitemizin kullandığı zorunlu, fonksiyonel ve analitik çerezler; sitemizi ziyaretiniz sırasında kişisel verilerinizi elde etmekte olup, kişisel verileriniz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olunması sebebiyle işlenmektedir.